இந்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள NRI களுக்கான 24X7 Help Line

வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனை குறித்து உலகின் எந்த பகுதியில் இந்தும் உதவி கோற இந்திய அரசு 24X7 Help Line ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:

தொலை பேசி எண்:

1800113090
911140503090

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: