மதார் பள்ளிவாசல் ஜும்மா பயான்

இன்று மதார் பள்ளிவாசல் ஜும்மா பயான் பெண்கள் பர்தா அணிவதன் அவசியம் குறித்து இமாம் உரையாடினார்.அதன் சிறு பகுதி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: