திருமங்கலக்குடியில் மின்தடை நேரம்.

திருமங்கலக்குடியில் மின்தடை நேரம் இந்த மாதத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
நேரம் : காலை 6 – 8 (2 மணி நேரம்).ஆனால் இந்த நேரம் கோடை காலத்தை முன்னிட்டு 3 மணி நேரமாக விரையில் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: