வஃபாத் செய்தி

காயிதே மில்லத் தெருவைச் சேர்ந்த வரித்தலார் வீடு இஸ்மத் பாட்சா அவர்களின் தாயார் ஹனிபா பிவி அவர்கள் 12.03.2010 அன்று வஃபாத் ஆனார்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: