மரண அறிவிப்பு

IOB அருகில் படேகான் தெருவில் வசிக்கும் நண்பர் சுஹைபு அவர்களின் தந்தை ஹமீத் அவர்கள் இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் வஃபாத் ஆனார்கள்.

அவர்களுக்காக துவா செய்யுங்கள்.
”இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன்”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: