இன்ஷா அல்லாஹ்..(21/04/10)காமீல் திருமணம்

”பாரக்கல்லாஹூ லக  வபாரக அலைக வஜமஅ பைனகுமா ஃபீஹைர்”

அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டுமாக!மேலும் உங்கள் மீது அபிவிருத்தியைப் பொழியட்டுமாக !! உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டுமாக!!!

”நீங்கள் திருமணம் செய்ய விரும்பினால் தீனையும், நற்குணத்ஹ்டையும் உடையவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். பொருளுக்காவும் குலத்திற்காகவும் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்றால் பூமியில் குழப்பம்தான் உண்டாகும்.” (அல்ஹதீஸ்)

Advertisements

4 Responses

 1. BEST WISH with
  A.Shaikalaudeen(M.P.Sate)
  M N Batcha
  B Kaleel
  A Mohamed
  A Jinna
  M Mugeeb
  A Baseer
  KURCHIMALAI-THIRUMANGALAKUDI&FRIENDS
  KUWIAT

 2. Congratulation …..

 3. wish u happy married life….

 4. insha allh , and all the best

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: