திருமங்கலக்குடி மதார் அல் மதரசத்துன் நூரில் கோடைக்கால இஸ்லாமிய மார்க்க பயிற்சி வகுப்பு

Advertisements

One Response

  1. அல்ஹம்துலில்லாஹ், வரவேற்கத்தக்க செய்தி என்றாலும், குரானையும் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களையும் பின்பற்றாமல் மதுஹபு அடிப்படையில் பாடம் என்ற பெயரில் பலவீனமான ஹதீஸ்களைதான் அந்த ஆலிம்கள்? பிள்ளைகளுக்கு போதிப்பார்கள்., இது பிஞ்சு உள்ளத்தில் நஞ்சை விதைப்பது போலதான் ஆகும். ஆகவே குரான், ஆதாரப்பூர்வ ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் அமைந்த நூல்களை அவர்களுக்கு வழங்கி படிப்பிக்க வகை செய்யுமாறு நடத்துவோரை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜஜாக்குமுல்லாஹு கயிர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: