வஃபாத் செய்தி

நமதூர் குறிச்சிமலை மெயின் ரோட்டில் வசிக்கும் தாஜுதீன் அவர்கள் 11/01/2011 அன்று வஃபாத் அகிவிட்டார்கள்.

“இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: