நமது இணைய(www.tmkudi.com) தளத்திற்கு நிதி உதவி அளித்து வரும் நல் உள்ளங்கள்….

1.சகோதரர் A. சாகுல் ஹமீத் – ரூ.500/- (ஜாஹிர் உசைன் தெரு)

2.சகோதரர் M. முஹம்மது இக்பால் – ரூ.500/- (செட்டித்தெரு)

3. சகோதரர் ஜாஹிர் உசைன் -ரூ. 500/- (வடக்கு தெரு) (கேம்ப்:சவுதி)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: