நமது TNTJ கிளையில் நடைபெற்ற தர்பியா முகாம்

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்…

தர்பியா முகாம்

இடம் : ரியாஸ் மஹால், திருமங்கலக்குடி.               நேரம்: 10 மணி

நாள் : 08/06/2011, புதன்கிழமை

வரவேற்புரை   : சகோ. முஹம்மது யூசுஃப் (கிளை துணைத்தலைவர்)

தலைமை      : B.இம்தியாஸ் மாவட்ட தலைவர் தஞ்சை(வ)

முன்னிலை     : H. சலாஹீத்தீன் ரியாத் தஞ்சை (வ) பொருளாளர்

முன்னுரை          : வரிசை முஹம்மது மாவட்ட செயலாளர் தஞ்சை(வ)

தொகுப்பாளர்   : பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

சிறப்புரை      : பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

நன்றி உரை    : S. உஸ்மான் அலி (கிளை செயலாளர்)

இன்ஷா அல்லாஹ் நிகழ இருப்பவை:

காலை 10 மணிக்கு

தலைப்பு : கொள்கைப்பிடிப்பு

வரிசை முஹம்மது

மாவட்ட செயலாளர் தஞ்சை(வ)

காலை 11 மணிக்கு

தொழுகை விளக்க செய்முறை

பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

மதியம் 12 மணிக்கு

கல்வி வழிக்காட்டல்

ஹபிப் ரஹ்மான்

மதியம் 1 மணிக்கு

லுஹர் தொழுகை/ மதிய உணவு

மாலை 2 மணிக்கு

ஜனாஸாவின் சட்ட செய்முறைவிளக்கம்

பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

மாலை 3 மணிக்கு

சிறப்புரை:

தலைப்பு : (மறுமை சிந்தனை)

பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

மாலை 4 மணிக்கு

கேள்வி பதில் நேரம்

பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: